Urval för hemtjänstutförare

Filtrera urval


Fyll i din adress nedan


Språk, utöver svenska


RENSA

Ammi Omsorg AB

Vi, Ammi Omsorg AB, erbjuder dig vår bästa omsorg. Vi utför all din beviljade omvårdnad och service med dina behov i fokus. Alla våra insatser utförs professionellt och med största engagemang. Vi kommer tillsammans med dig överens om en lämplig kontaktperson som utför i stort sett alla beviljade insatser hemma hos dig. I nästa moment skriver vi ett schema som visar våra gemensamma tider och insatser under veckan. Denna planering syftar till att du ska känna dig trygg och kunna bygga upp ett förtroende för Ammi Omsorg och vår personal. Vi är välutbildade och mångkulturella och vår verksamhetsansvarige väl bevandrad inom verksamhetsområdet. Har du ett annat hemland än Sverige kan du välja att få din omvårdnad och service utförd av personal som talar ditt eget hemspråk. Även dina anhöriga är en viktig samarbetspartner för oss och vi vill att de känner lika stor trygghet som du.

Tfn: 036-333 19 73
E-post: kontakt@ammiomsorg.se
Adress: Birger Jarlsgatan 23, 55463 Jönköping

Bankeryds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Bankeryds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-105976
E-post: pauline.gard@jonkoping.se
Adress: Ekeforsvägen 24, 56431 BANKERYD

Bottnaryds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Bottnaryds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-102540
E-post: rose-marie.nilsson@jonkoping.se
Adress: Movägen 11, 56576 Bottnaryd

Care of you i Jönköping

Hemtjänst som ger dig den hjälpen du behöver i det hemmet du älskar! Vi lägger våra värderingar åt sidan och sätter dina behov och önskemål i centrum samt tar åtagande om att leverera högsta service. Vi jobbar utifrån en nationell värdegrund i socialtjänstlagen där vår omsorg ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Det är Du som avgör vad det innebär för dig. Dina behov styr den omsorgen du får av oss, så att du kan leva det liv du vill. Vi uppfyller dessutom Jönköping kommuns service- och värdighetsgarantier. Dessa garantier förtydligar vad du ska förvänta dig av oss. Det är även ett sätt för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Hos oss möts du av kompetent personal. Vi har en sjuksköterska som är verksamhetsansvarig med flera års erfarenhet inom branschen. Det kan finnas möjlighet till att få hjälp i ditt eget språk. Varmt välkommen till oss och vår hemtjänst!

Tfn: 0761770606
E-post: kontakt@careofyou.info
Adress: Östra Storgatan 70, Jönköping

Dunkehalla hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Dunkehalla hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-105689
E-post: pernilla.persson@jonkoping.se
Adress: Dalviksringen 20, 55445 Jönköping

Ekhagens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Ekhagens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 75 26
E-post: joakim.pettersson2@jonkoping.se
Adress: Kungsängsleden 5, Jönköping

Gränna hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Gränna hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 38 22
E-post: ajnur.bilibani@jonkoping.se
Adress: Amiralsvägen 15 C, 56331 Gränna

Gräshagens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Gräshagens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036- 102632
E-post: eva.wik@jonkoping.se
Adress: Lovisagatan10, 55472 Jönköping

Home Care

Välkommen till oss på Home Care AB. Vår verksamhetsidé vilar på ett fast tredelat fundament bestående av: Trygghet-säkerhet, behovsorientering och kontinuitet. Vi strävar ständigt efter att utföra vårt omsorgs- och servicearbete och andra hushållsnära tjänster med högsta kvalité. Kontinuitet innebär för oss att din kontaktperson återkommer hem till Dig och utför det du inte själv klarar av i hemmet. Med det mindre företagets fördelar kan vi vara flexibla och lätt anpassa oss efter olika förutsättningar och situationer. Vårt mål är att i möjligaste mån tillgodose dina personliga önskemål. Home Care AB utför de omsorgs- och servicetjänster som beviljats av Jönköpings kommun. Insatserna utförs på samma villkor och till samma pris som den kommunala hemtjänsten. Varje ny kund hos oss är speciell och tilldelas en egen kontaktperson som tillsammans med Dig ansvarar för planering av de beviljade insatserna.

Tfn: 036-100255
E-post: kontakt@hcare.se
Adress: Västra Storgatan 8, 55315 Jönköping

Huskvarna centrum - Jönköpings kommun

Välkommen till Huskvarna Centrums hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 73 99
E-post: sara.rang@jonkoping.se
Adress: Grännavägen 22 B, 56134 Huskvarna

Huskvarna norr - Jönköpings kommun

Välkommen till Huskvarna Norr hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-106094
E-post: victoria.collin@jonkoping.se
Adress: Grännavägen 22B, Huskvarna

Häradsvägens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Häradsvägens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 69 67
E-post: matilda.bergstrom@jonkoping.se
Adress: Häradsvägen 8, 56142 Huskvarna

K2 Comfort AB

Key to Comfort (K2C) Hemtjänst - hälsar dig som kund varmt välkommen. Bemötande, trygghet, sekretess samt kunskap är våra utgångspunkter. Alltid känd personal som bär på legitimation och arbetskläder. En kontaktperson utses tillsammans med dig. Du får en fotografi samt information om din personalgrupp. Personalen är utbildad samt utrustad med en hälsoväska. Vi tillhandhåller flerspråkig personal. Kvalitetsuppföljningar på vårt arbete utförs för att öka tryggheten samt uppnå den maximala kvalitén. Vi utför omvårdnadsinsatser samt serviceinsatser. K2C gör ett hembesök där genomförandeplan skapas efter dina behov och önskemål. Vår arbetsplats är din bostad vi har respekt för ditt förtroende. Hos K2C känner DU dig speciell och alltid i fokus, vi uppvaktar alla våra kunder samt personal med en tårta på födelsedagen. K2C samarbetar med hemsjukvården, biståndshandläggare, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 076 00 76 023
E-post: hemtjanst@k2comfort.com
Adress: Bultvägen 8, 55303 Jönköping

Kungsporten hemtjänst AB

Vi vill välkomna dig till Kungsporten Hemtjänst. Vår verksamhetsidé är att bedriva hemtjänst på kristen grund. Vi önskar att vårt bemötande och våra tjänster skall genomsyras av en kristen värdegrund och människosyn, alla människors lika värde. Vår verksamhet är inte vinstdrivande. Vi vill stärka det friska och bidra till en meningsfull vardag för dig som kund. Vi vill vara lyhörda för dina behov och tänka in hela livet, både fysiskt, själsligt och andligt, med full respekt för din personliga integritet. Vi är måna om en god anhörigkontakt med en nära dialog. Vår målsättning är professionalitet, kontinuitet och punktlighet, allt för att du som kund skall känna dig trygg med oss som omsorgsgivare.

Tfn: 036-3311550
E-post: mariette.bystrom@kungsportenhemtjanst.se
Adress: Kungsängsvägen 27, 56151 Huskvarna

Lekeryds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Lekeryds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 76 77
E-post: monika.ellison@jonkoping.se
Adress: Parkvägen 2, 56196 Lekeryd

Liljeholmens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Liljeholmens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 68 89
E-post: rachel.saran@jonkoping.se
Adress: Östra Storgatan 109, 55452 Jönköping

Lindgårdens hemtjänst

Lindgårdens hemtjänst vill erbjuda dig hjälp i hemmet med det som du behöver. Vi vill tillsammans med dig planera hur din omvårdnad ska utföras, upprätta en plan så att du känner dig trygg med din hemtjänst. Lindgården drivs och ägs av Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne. Lindgården har som mål att erbjuda god omvårdnad med en värdegrund som utgår från att alla människor har en existentiell identitet med lika värde och inneslutna i en allomfattad kärlek. Stiftelsen drivs på kristen grund och utan vinstsyfte. Stiftelsen startades 1923 som sjukhem, 1976 stod Lindgårdens äldreboende klart och nu flyttar de första hyresgästerna in i Lindgårdens trygghetsboende.

Tfn: 036- 440 48 61
E-post: maria.svensson@lindgarden-jkpg.se
Adress: Ringvägen 1, 55454 Jönköping

Livsro hemtjänst

Hos Livsro får du en hemtjänst som välkomnar dig och personal som arbetar helhjärtat. Vår fokus vilar på Dig som kund, den hjälp du behöver bistår Livsro dig med. Livsro är en mångkulturell hemtjänst med glad, trevlig och kompetent personal. Målsättningen med vårt arbete är att Du som kund ska känna dig trygg, bli bra bemött samt förstådd. Livsro finns tillhands för alla dina behov i ditt vardagliga liv. Allt från personlig omvårdnad till serviceinsatser som exempelvis, inköp, städ och tvätt. Vi finns även till för dig när du behöver hjälp med att åka till vårdcentralen eller andra ärenden som du kan ha svårt med att uträtta på egen hand. Behöver du hjälp ställer vi upp! Välkommen till oss på Livsro där Ditt val är Vårt ansvar!

Tfn: 036-291 61 07
E-post: kontakt@livsro.se
Adress: Resedastigen 26, 55456 Jönköping

MultiCare Jönköping

Multi Care finns för Dig som är äldre, sjuk eller har någon funktionsnedsättning och vill bo kvar hemma. Vi är en privat hemtjänst som erbjuder den extra hjälpen du behöver i vardagen. Vi jobbar alltid för att tillgodose dina behov och förväntningar så att du ska känna dig trygg i ditt hem. Vi på Multi Care Hemtjänst förstår att det kan vara svårt att släppa in främmande personer i sitt hem, våra medarbetare är därför noga med att ALLTID visa stor respekt för våra kunders integritet samt har en stor förståelse för våra kunders personliga behov, intressen och önskemål. Vår verksamhet bygger på hög omsorgskvalité, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag. Varje kund får en kontaktperson som gör det första hembesöket , för att planera de beviljade insatserna tillsammans med kunden och upprätta en genomförandeplan.

Tfn: 070-36 19 662
E-post: info@faham.se
Adress: Ryhovsgatan 3-5 , Jönköping

Omtankens hemtjänst

Vi välkomnar dig till Omtankens Hemtjänst. Vi är ett litet lokalt familjeägt företag som drivs av Mor och Son. Vi har båda mångårig erfarenhet inom äldreomsorgen. Vi är utbildade undersköterskor som utför hemtjänst med just Omtanke som grund. Vi lägger ett stort fokus på att du som kund själv ska kunna skräddarsy dina beviljade insatser som du har fått utifrån kommunen så att just du får den bästa hemtjänsten tillsammans med oss på Omtankens Hemtjänst. Vår värdegrund är att vi alltid jobbar med Omtanke, Trygghet och Kontinuitet. Vi har respekt för dig som kund och vi är alltid flexibla med att anpassa oss efter dina önskemål. Vi jobbar med hög kontinuitet och bär alltid arbetskläder och id-kort så att du känner dig trygg med vem du släpper in i ditt hem, Vi jobbar på uppdrag av kommunen det är därför inte dyrare att välja oss som din utförare. Tillsammans skapar vi Omtankens Hemtjänst.

Tfn: 036 - 290 54 54
E-post: info@omtankens.se
Adress: Klockgjutargatan 3C, 55450 Jönköping

Råslätts hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Råslätts hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-103099
E-post: petra.darhed@jonkoping.se
Adress: Havsörnsgatan 63, 55611 Jönköping

Smålands hemvård AB

Smålands hemvård är en utförare av hemtjänst med lång erfarenhet. Hemtjänsten finns till för dig som behöver hjälp och stöd i hemmet. Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har, är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation. Smålands hemvård i Jönköping erbjuder dig hemtjänst med hjärta, kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord. Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva ditt liv på samma sätt som du alltid har gjort, även när vissa sysslor börjar kännas tyngre. Med vår hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Med ett gott bemötande, lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill i ditt eget hem. Vi på Smålands hemvård utför omvårdnad och servicetjänster. Ditt hem är vår arbetsplats och ditt välmående är vårt uppdrag, det bär vi med oss hela tiden, med ansvar och respekt. Du väljer oss och vi finns till för dig.

Tfn: 076 003 40 06
E-post: slhemvard@gmail.com
Adress: Rosenborgsgatan 29A, 56131 Huskvarna

Stormtrivs Livskvalitet

Stormtrivs Livskvalitet är ett lokalt företag i Jönköping som erbjuder hemtjänst med trygg och kunnig personal till samma pris som kommunen. Vår hemtjänst utförs i huvudsak av undersköterskor med stort intresse, erfarenhet och kompetens inom omvårdnad och äldreomsorg. När du väljer oss börjar vi alltid med ett besök där vi tillsammans med Dig samtalar kring hur Du vill ha det. Du får en personlig kontaktperson. För oss är det viktigt att arbeta med ett professionellt bemötande, se Dina behov och utföra hemtjänsten med engagemang och gott omdöme. Vi är snabba att lyssna in Dina behov om du vill ändra något och positiva till att se nya lösningar som gynnar dig. Vi skapar en stabil och trivsam relation till Dig och gör vårt bästa för att underlätta din vardag. Vår personal är lätta att känna igen, då vi bär Stormtrivs arbetskläder och legitimation. Allt för att du ska känna dig trygg.

Tfn: 036-369049, 0739859854
E-post: helena.stenow@stormtrivs.se
Adress: Fortunagatan 45, 55323 Jönköping

Tabergsdalens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Tabergsdalens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 68 40
E-post: karin.malmstrom@jonkoping.se
Adress: Egnahemsvägen 4, 56232 Norrahammar

Tenhults hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Tenhults hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 76 77
E-post: monika.ellison@jonkoping.se
Adress: Hällvägen 2 , 56027 Tenhult

Tormenåsgruppen - Jönköpings kommun

Välkommen till Tormenåsgr. hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 69 67
E-post: matilda.bergstrom@jonkoping.se
Adress: Oskarsgatan 10B, 56142 Huskvarna

Torpa hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Torpa hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 71 26
E-post: cecilia.johansson@jonkoping.se
Adress: Gröna gatan 36, 55336 Jönköping

Visingsö hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Visingsö hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 38 14
E-post: annette.vadsten@jonkoping.se
Adress: Norrbovägen 18, 56034 Visingsö

Västers hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Västers hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036 - 10 79 71
E-post: magnus.ronnberg@jonkoping.se
Adress: Brunnsgatan 26 A, 55312 Jönköping

Vätterängens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Vätterängens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036- 10 81 30
E-post: ulf.forsberg@jonkoping.se
Adress: Österängsvägen 2A, 55463 Jönköping

Älgstigens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Älgstigens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-107984
E-post: kristina.nying@jonkoping.se
Adress: Älgstigen 7 A, 55339 Jönköping

Östra Centrums hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Östra Centrums hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036 10 73 76
E-post: elina.terne@jonkoping.se
Adress: Kanalgatan 19, 55322 Jönköping

Öxnehaga hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Öxnehaga hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 80 96
E-post: fredric.lang@jonkoping.se
Adress: Duvgatan 55, 55464 Jönköping