Skapa tomtkarta


Fyll i din adress eller fastighetsbeteckning nedan, skriv i sökrutan välj sedan i listanTryck här för att beställa tomtkarta

De personuppgifter som du fyller i kommer att lagras och behandlas i enlighet med gällande Dataskyddsförordning i syfte att hantera ditt ärende. Uppgifterna raderas när ärendet är avslutat. Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig, du har rätt att få besked om vilka uppgifter som behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter vi behandlar. För mer information kontakta kontaktcenter@jonkoping.se.

Du kan läsa mer om hur Jönköpings kommun hanterar dina personuppgifter på jonkoping.se.

Creative Commons-licens