Schillgatan Jönköping

Sannolikt efter Lennart Schill, 1888-1985, lärare. Lennart Schill var född i Norra Sandsjö. Han var folkskollärare och arbetade länge på Kättilstorps skola, sista tiden som överlärare. Efter sin pensionering, 1953, tjänstgjorde han också på andra skolor i Jönköping. En av skolorna var Rosenlundsskolan. Göran Nell, som tagit fram en hel del information om gatorna i Jönköping, berättar att han hade honom som klassföreståndare där åren 1958-1959. Det bästa minnet Göran har av Lennart Schill är hans berättarkonst. På lördagarna när de hade "roliga timmen" berättade han ofta historier eller sagor. Lennarts och klassens favoriter var Elddonet och Stor-Klas och Lill-Klas. Lennart Schill dog i Västerås i en ålder av 97 år.   Schillgatan går från sydost mot skolan. Namnet finns redovisat på en stadsplan från 1951.

Se alla gatunamn i Jönköping