Sparres väg Jönköping

Troligen efter Johan Larsson Sparre, 1551-1599, ägare till Kettilstorps gård. Johan Larsson Sparre ägde Bergkvara egendom. Till egendomen hörde många hemman i Småland m. fl. landskap och bl. a. Kettilstorps Södergård. Sparre stödde kung Sigismund i dennes strid med Karl IX och var kommendant på Kalmar slott. Efter det att Karl IX:s trupper intagit slottet 1599 avrättades Sparre genom halshuggning på slottets borggård. Sparres egendom drogs in till kronan. Han var gift med en dotter till Per Brahe d. ä. , Margareta Brahe, som är begraven i Brahekyrkan på Visingsö. Hon uppges ha förvarat makens huvud i ett skrin och ett skrin med Sparres kranium finns också i graven. Efter förslag från namnberedningen 11 februari 1958 bestämdes att två nya, närliggande gator skulle ha namnen Ugglas väg och Sparres väg. Samtidigt utgick namnet Gärdesplan.

Se alla gatunamn i Jönköping