Ugglas väg Jönköping

Troligen efter Svante Uggla, 1675-1760, ägare av Kettilstorps säteri, militär.   Svante Uggla var 1725-1742 ägare av Kettilstorps säteri med underliggande torp och backstugor samt hemmanet Hovslätt. Ytterligare tolv personer stod som ägare till Kettilstorp innan Jönköping stad köpte gården med tillträde 15 mars 1935 av de sista privata ägarna, godsägare Sven Svensson och disponent W. Risberg. Den siste brukaren av Kettilstorp var Thure Andersson (1898-1967), som var arrendator 1935-1958. Efter förslag från namnberedningen 11 februari 1958 bestämdes att två nya, närliggande gator skulle ha namnen Ugglas väg och Sparres väg. Samtidigt utgick namnet Gärdesplan.

Se alla gatunamn i Jönköping