Ulla Stenbergs stig Jönköping

Kommunfullmäktige har 1995-04-27 uppdragit åt stadsbyggnadsnämnden att i samråd med kulturförvaltningen genomföra namnsättning av stigar i stadsparken efter kvinnor med småländsk anknytning och att upprätta beskrivning av varje namn. Ulla Stenberg var en av de kvinnorna som fick en stig uppkallad efter sig. Stadsbyggnadsnämnden tog beslutet 1995-09-21. Detta ska inte utgöra hinder för att andra gator och platser i kommunen kan namnges efter dessa eller andra kvinnor. Efter Ulla Stenberg, 1792-1858, textilkonstnär, väveriföretagare.   Prästdottern Ulla (Ulrika) Stenberg föddes i Jönköping. Som liten lärde sig Ulla väva dräll och damast. Sedan hon gift sig med en rådman, som också var snörmakare och hade butik, fick hon avsättning för sina produkter. Hennes konstnärliga begåvning och småländska ihärdighet resulterade i att hon blev en av de första kvinnliga företagarna i Sverige. På 1820-talet startade hon det Stenbergska väveriet i Jönköping som genom användning av engelskt garn höll hög kvalitet på sina produkter. I kundkretsen fanns kungafamiljen och på en världsutställning i London belönades Ullas produkter med medalj. Ulla Stenberg dog 1858 i Jönköping. Se vidare Stenbergsgatan!

Se alla gatunamn i Jönköping