Ammi Omsorg AB

Vi, Ammi Omsorg AB, erbjuder dig vår bästa omsorg. Vi utför all din beviljade omvårdnad och service med dina behov i fokus. Alla våra insatser utförs professionellt och med största engagemang. Vi kommer tillsammans med dig överens om en lämplig kontaktperson som utför i stort sett alla beviljade insatser hemma hos dig. I nästa moment skriver vi ett schema som visar våra gemensamma tider och insatser under veckan. Denna planering syftar till att du ska känna dig trygg och kunna bygga upp ett förtroende för Ammi Omsorg och vår personal. Vi är välutbildade och mångkulturella och vår verksamhetsansvarige väl bevandrad inom verksamhetsområdet. Har du ett annat hemland än Sverige kan du välja att få din omvårdnad och service utförd av personal som talar ditt eget hemspråk. Även dina anhöriga är en viktig samarbetspartner för oss och vi vill att de känner lika stor trygghet som du.

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 94%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 81%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 97%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 51-100 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Stefan Vigren, Mariana Mikhail
Tel: 036-333 19 73
Adress: Birkagatan 26, 55416 Jönköping

E-post: kontakt@ammiomsorg.se - Hemsida: http://www.ammiomsorg.se