Omfamn hemtjänst AB

Välkommen till Omfamn Hemtjänst – där vi grundar vår verksamhet på ett värdigt och professionellt bemötande präglat av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund är att varje individ ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi lyssnar och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform, för att kunna erbjuda en omsorgsfull och individanpassad service. Hos oss får du en trygg och kärleksfull miljö där vi strävar efter att vara din pålitliga och stöttande partner på vägen mot välmående och självständighet. Vi är engagerade i att skapa en meningsfull och aktiv tillvaro för dig, där varje dag är värd att leva fullt ut. Vårt dedikerade team av erfarna och omsorgsfulla medarbetare arbetar för att säkerställa att du får den bästa möjliga vården och supporten, skräddarsydd efter dina individuella behov och önskemål.

Språk utöver svenska

Engelska, Assyriska, Arabiska, Syrianska, Turkiska, Tigrinja, Amhariska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 89%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 41%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 91%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 41-50 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Nineva Shiba
Tel: 036-4400005
Adress: Kungsängsvägen 27, 56151 Huskvarna

E-post: info@omfamn.se - Hemsida: https://omfamn.se/