K2 Comfort AB

Key to Comfort (K2C) Hemtjänst - hälsar dig som kund varmt välkommen. Bemötande, trygghet, sekretess samt kunskap är våra utgångspunkter. Alltid känd personal som bär på legitimation och arbetskläder. En kontaktperson utses tillsammans med dig. Du får en fotografi samt information om din personalgrupp. Personalen är utbildad samt utrustad med en hälsoväska. Vi tillhandhåller flerspråkig personal. Kvalitetsuppföljningar på vårt arbete utförs för att öka tryggheten samt uppnå den maximala kvalitén. Vi utför omvårdnadsinsatser samt serviceinsatser. K2C gör ett hembesök där genomförandeplan skapas efter dina behov och önskemål. Vår arbetsplats är din bostad vi har respekt för ditt förtroende. Hos K2C känner DU dig speciell och alltid i fokus, vi uppvaktar alla våra kunder samt personal med en tårta på födelsedagen. K2C samarbetar med hemsjukvården, biståndshandläggare, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri och närliggande vårdcentraler.

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 95%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 68%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 94%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 11-15 Antal kunder: 11-15

Kontakt

Kontaktperson: Larah Younan
Tel: 076 00 76 023
Adress: Bultvägen 8, 55303 Jönköping

E-post: hemtjanst@k2comfort.com - Hemsida: https://k2c-hemtjanst.com