Östra Centrums hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Östra Centrums hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Språk utöver svenska

Arabiska, Rumänska, Serbiska, Wolof, Assyriska, Engelska, Franska, Spanska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 89%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 64%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 95%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 95%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 11-15 Antal kunder: 11-15

Kontakt

Kontaktperson: Pernilla Persson
Tel: 036 10 73 76
Adress: Kanalgatan 19, 55322 Jönköping

E-post: pernilla.persson@jonkoping.se - Hemsida: http://www.jonkoping.se...