Lindgårdens hemtjänst

Lindgårdens hemtjänst vill erbjuda dig hjälp i hemmet med det som du behöver. Vi vill tillsammans med dig planera hur din omvårdnad ska utföras, upprätta en plan så att du känner dig trygg med din hemtjänst. Lindgården drivs och ägs av Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne. Lindgården har som mål att erbjuda god omvårdnad med en värdegrund som utgår från att alla människor har en existentiell identitet med lika värde och inneslutna i en allomfattad kärlek. Stiftelsen drivs på kristen grund och utan vinstsyfte. Stiftelsen startades 1923 som sjukhem, 1976 stod Lindgårdens äldreboende klart och nu flyttar de första hyresgästerna in i Lindgårdens trygghetsboende.

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 81%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 62%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 96%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 81%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 16-20 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Sara Delefeldt
Tel: 036-440 48 85
Adress: Ringvägen 1, 55454 Jönköping

E-post: sara.delefelt@lindgarden-jkpg.se - Hemsida: http://www.lindgarden-j...