Livsro hemtjänst

Vi på Livsro hemtjänst arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på dig som kund. Dina behov är alltid centralt i vårt arbete. Tillsammans kan vi uppnå en bättre livskvalitet genom bland annat minskad stress, varierad kost och rörelse. Tillsammans planera vi hur hjälpen ska utföras utifrån dina önskemål och behov. Vi hjälper dig med serviceinsatser, personlig vård och ledsagning. Med vår hemtjänst kan du få hjälp med att uppnå Livsro just för dig. Du som kund hos Livsro får gott bemötande och trygghet i ditt eget hem. Vi värdesätter hög kvalité som grundar sig i respekt, utveckling och professionalism. Vi är ditt stöd i hemmet med omsorg, omvårdnad och service. Välkommen till oss på Livsro där Ditt val är Vårt ansvar!

Språk utöver svenska

Arabiska, Assyriska, Engelska, Syrianska, Dari, Turkiska, Somaliska, Tigrinja

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 100%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 71%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 88%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 21-30 Antal kunder: 21-30

Kontakt

Kontaktperson: Akad Georges
Tel: 036-291 61 07
Adress: Wadmans linje 2B, 56133 Jönköping

E-post: kontakt@livsro.se - Hemsida: http://www.livsro.se