MultiCare Jönköping

MultiCare är det lilla företaget med det STORA HJÄRTAT. Vi är en privat hemtjänst och finns för dig som bor hemma och behöver lite extra stöd för att bättre klara din vardag. Vi erbjuder en ansvarstagande och omsorgsfullt utformad hjälp där du är med och bestämmer när och hur du vill vi utför de insatser du har beslut på. Vi har stor förståelse det kan vara svårt att släppa in främmande personer i sitt hem, så våra medarbetare är därför noga med att ALLTID visa stor respekt för våra kunders integritet samt för våra kunders personliga behov, intressen och önskemål. Vår verksamhet bygger på hög omsorgskvalité, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag. Varje kund får en fast omsorgskontakt som tillsammans med dig planerar de beviljade insatserna och upprättar en genomförandeplan.

Språk utöver svenska

Engelska, Arabiska, Kroatiska, Serbiska, Makedonska, Turkiska, Somaliska, Albanska, Tigrinja, Bosniska, Rumänska, Serbokroatiska, Ungerska, Finska, Kurdiska, Lettiska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 90%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 60%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 90%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 16-20 Antal kunder: 21-30

Kontakt

Kontaktperson: Annette Linderoth
Tel: 070-36 19 662
Adress: Ryhovsgatan 3-5 , Jönköping

E-post: info@faham.se - Hemsida: https://www.faham.se