Care of you i Jönköping

Hemtjänst som ger dig den hjälpen du behöver i det hemmet du älskar! Vi lägger våra värderingar åt sidan och sätter dina behov och önskemål i centrum samt tar åtagande om att leverera högsta service. Vi jobbar utifrån en nationell värdegrund i socialtjänstlagen där vår omsorg ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Det är Du som avgör vad det innebär för dig. Dina behov styr den omsorgen du får av oss, så att du kan leva det liv du vill. Vi uppfyller dessutom Jönköping kommuns service- och värdighetsgarantier. Dessa garantier förtydligar vad du ska förvänta dig av oss. Det är även ett sätt för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Hos oss möts du av kompetent personal. Vi har en distriktssköterska som är verksamhetsansvarig med flera års erfarenhet inom branschen. Det kan finnas möjlighet till att få hjälp i ditt eget språk. Varmt välkommen till oss och vår hemtjänst!

Språk utöver svenska

Arabiska, Engelska, Assyriska, Syrianska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 88%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 81%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 94%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 11-15 Antal kunder: 31-40

Kontakt

Kontaktperson: Martin Younan
Tel: 076-177 06 06
Adress: Kompanigatan 5, 55305 Jönköping

E-post: kontakt@careofyou.info - Hemsida: http://www.careofyou.info