Smålands hemvård AB

Smålands hemvård är en utförare av hemtjänst med lång erfarenhet. Hemtjänsten finns till för dig som behöver hjälp och stöd i hemmet. Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har, är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation. Smålands hemvård i Jönköping erbjuder dig hemtjänst med hjärta, kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord. Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva ditt liv på samma sätt som du alltid har gjort, även när vissa sysslor börjar kännas tyngre. Med vår hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Med ett gott bemötande, lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill i ditt eget hem. Vi på Smålands hemvård utför omvårdnad och servicetjänster. Ditt hem är vår arbetsplats och ditt välmående är vårt uppdrag, det bär vi med oss hela tiden, med ansvar och respekt. Du väljer oss och vi finns till för dig.

Språk utöver svenska

Arabiska, Assyriska, Spanska, Rumänska, Polska, Kroatiska, Syrianska, Engelska, Dari, Tyska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 86%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 85%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 96%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 100%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 51-100 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Kristina Almaleh
Tel: 076 003 40 06
Adress: Österängsvägen 2a, 55463 Jönköping

E-post: slhemvard@gmail.com - Hemsida: http://www.slhemvard.se