Prana Omsorg AB

I Prana Omsorgs hemtjänst arbetar vi utifrån vår vision Alla har rätt till vård och omsorg på sitt språk och sin kultur. Prana Omsorg är omsorgsbolaget med över 130 års gemensam kompetens av vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Både i aktivt omsorgsarbete och i ledningsfunktioner både inom äldreomsorg & funktionsnedsättningsomsorg. Vi har därmed lång erfarenhet att erbjuda omsorg med god service av kunnig personal. Med vår hjälp ska du kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vår personal ger ett gott bemötande och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt som utgår från ditt språk och din kultur. Vi är även specialiserade på att ge stöd till personer med en funktionsnedsättning. Tillsammans med dig vill vi planera och utforma hur tjänsterna och servicen ska utföras med fokus på kvalitet & kontinuitet. Du får hjälp av utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för din integritet och självbestämmande.

Språk utöver svenska

Syrianska, Arabiska, Assyriska, Somaliska, Vietnamesiska, Kurdiska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 100%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 87%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 100%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 16-20 Antal kunder: 16-20

Kontakt

Kontaktperson: Jacob Mousa
Tel: 0760-275797
Adress: Huskvarnavägen 40, 55454 Huskvarna

E-post: pranaomsorg@gmail.com - Hemsida: https://www.pranaomsorg...