Stormtrivs Livskvalitet AB - hemtjänst

Välkommen till oss på Stormtrivs Livskvalitet. Vi är ett lokalt, privat företag i Jönköping som har funnits sedan 2010. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar den bästa omsorgen som passar Dig. Därför börjar vi alltid med ett besök där vi samtalar kring hur du vill ha det. Vi skapar en stabil och trivsam relation till dig och gör vårt bästa för att underlätta din vardag. Vår hemtjänst utförs av personal med stort intresse, erfarenhet och kompetens inom omvårdnad och äldreomsorg. Vi är snabba att lyssna in dina behov om du vill ändra något och positiva till att se nya lösningar som gynnar dig. Vår personal är lätta att känna igen, då vi bär Stormtrivs arbetskläder och legitimation. Allt för att du ska känna dig trygg. Vi kan också erbjuda rut-tjänster, dvs tjänster som kanske inte ingår i din ordinarie hemtjänst. Det kan vara att vi följer med på promenader eller till läkaren, att vi hänger upp julgardinerna eller utför extra städning.

Språk utöver svenska

Arabiska, Assyriska, Bosniska, Serbokroatiska, Engelska, Tyska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 93%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 63%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 94%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 51-100 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Rimonda Gabrail
Tel: 036-369049
Adress: Fortunagatan 45, 55323 Jönköping

E-post: hemtjanst@stormtrivshemtjanst.se - Hemsida: http://www.stormtrivs.se