Home Care

Välkommen till oss på Home Care AB. Vår verksamhetsidé vilar på ett fast tredelat fundament bestående av: Trygghet-säkerhet, behovsorientering och kontinuitet. Vi strävar ständigt efter att utföra vårt omsorgs- och servicearbete och andra hushållsnära tjänster med högsta kvalité. Kontinuitet innebär för oss att din kontaktperson återkommer hem till Dig och utför det du inte själv klarar av i hemmet. Med det mindre företagets fördelar kan vi vara flexibla och lätt anpassa oss efter olika förutsättningar och situationer. Vårt mål är att i möjligaste mån tillgodose dina personliga önskemål. Home Care AB utför de omsorgs- och servicetjänster som beviljats av Jönköpings kommun. Insatserna utförs på samma villkor och till samma pris som den kommunala hemtjänsten. Varje ny kund hos oss är speciell och tilldelas en egen kontaktperson som tillsammans med Dig ansvarar för planering av de beviljade insatserna.

Språk utöver svenska

Arabiska, Assyriska, Engelska, Kurdiska, Syrianska, Turkiska

Kvalitet

Resultat i Socialstyrelsens senaste undersökning, andel positiva svar.

Brukar personalen ta hänsyn till dina åsikter och önskemål om hur hjälpen ska utföras? 100%
Brukar du kunna påverka vid vilka tider personalen kommer? 70%
Brukar personalen bemöta dig på ett bra sätt? 100%
Hur nöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har? 95%

Anställda, antal kunder

Antal anställda: 51-100 Antal kunder: 51-100

Kontakt

Kontaktperson: Eva Löfving, Sanharib Mikhail
Tel: 036-100255
Adress: Västra Storgatan 8, 55315 Jönköping

E-post: kontakt@hcare.se - Hemsida: http://www.hcare.se