Urval för hemtjänstutförare

Filtrera urval

Ammi Omsorg AB

Vi, Ammi Omsorg AB, erbjuder dig vår bästa omsorg. Vi utför all din beviljade omvårdnad och service med dina behov i fokus. Alla våra insatser utförs professionellt och med största engagemang. Vi kommer tillsammans med dig överens om en lämplig kontaktperson som utför i stort sett alla beviljade insatser hemma hos dig. I nästa moment skriver vi ett schema som visar våra gemensamma tider och insatser under veckan. Denna planering syftar till att du ska känna dig trygg och kunna bygga upp ett förtroende för Ammi Omsorg och vår personal. Vi är välutbildade och mångkulturella och vår verksamhetsansvarige väl bevandrad inom verksamhetsområdet. Har du ett annat hemland än Sverige kan du välja att få din omvårdnad och service utförd av personal som talar ditt eget hemspråk. Även dina anhöriga är en viktig samarbetspartner för oss och vi vill att de känner lika stor trygghet som du.

Tfn: 036-333 19 73
E-post: kontakt@ammiomsorg.se
Adress: Birkagatan 26, 55416 Jönköping

Bankeryd Centrum hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Bankeryd Centrum hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 59 76
E-post: maria.liljeqvist@jonkoping.se
Adress: Ekeforsvägen 24, 56431 BANKERYD

Bankeryd Öst hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Bankeryd Öst hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-105413
E-post: nora.tegner@jonkoping.se
Adress: Ekeforsvägen 24, 56431 BANKERYD

Bottnaryds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Bottnaryds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-102540
E-post: jenny.sandahl@jonkoping.se
Adress: Movägen 11, 56576 Bottnaryd

Care of you i Jönköping

Hemtjänst som ger dig den hjälpen du behöver i det hemmet du älskar! Vi lägger våra värderingar åt sidan och sätter dina behov och önskemål i centrum samt tar åtagande om att leverera högsta service. Vi jobbar utifrån en nationell värdegrund i socialtjänstlagen där vår omsorg ska inriktas på att den enskilde får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande, trygghet och meningsfullhet. Det är Du som avgör vad det innebär för dig. Dina behov styr den omsorgen du får av oss, så att du kan leva det liv du vill. Vi uppfyller dessutom Jönköping kommuns service- och värdighetsgarantier. Dessa garantier förtydligar vad du ska förvänta dig av oss. Det är även ett sätt för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete. Hos oss möts du av kompetent personal. Vi har en distriktssköterska som är verksamhetsansvarig med flera års erfarenhet inom branschen. Det kan finnas möjlighet till att få hjälp i ditt eget språk. Varmt välkommen till oss och vår hemtjänst!

Tfn: 076-177 06 06
E-post: kontakt@careofyou.info
Adress: Kompanigatan 5, 55305 Jönköping

Dunkehalla hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Dunkehalla hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-105689
E-post: jonathan.junefjall@jonkoping.se
Adress: Dalviksringen 20, 55445 Jönköping

Ekhagens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Ekhagens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 73 88
E-post: ebba.bertilsson@jonkoping.se
Adress: Kungsängsleden 5, Jönköping

Gränna hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Gränna hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 38 22
E-post: lovisa.lago@jonkoping.se
Adress: Amiralsvägen 15 C, 56331 Gränna

Gräshagens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Gräshagens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036- 102632
E-post: eva.wik@jonkoping.se
Adress: Lovisagatan10, 55472 Jönköping

Home Care

Välkommen till oss på Home Care AB. Vår verksamhetsidé vilar på ett fast tredelat fundament bestående av: Trygghet-säkerhet, behovsorientering och kontinuitet. Vi strävar ständigt efter att utföra vårt omsorgs- och servicearbete och andra hushållsnära tjänster med högsta kvalité. Kontinuitet innebär för oss att din kontaktperson återkommer hem till Dig och utför det du inte själv klarar av i hemmet. Med det mindre företagets fördelar kan vi vara flexibla och lätt anpassa oss efter olika förutsättningar och situationer. Vårt mål är att i möjligaste mån tillgodose dina personliga önskemål. Home Care AB utför de omsorgs- och servicetjänster som beviljats av Jönköpings kommun. Insatserna utförs på samma villkor och till samma pris som den kommunala hemtjänsten. Varje ny kund hos oss är speciell och tilldelas en egen kontaktperson som tillsammans med Dig ansvarar för planering av de beviljade insatserna.

Tfn: 036-100255
E-post: kontakt@hcare.se
Adress: Västra Storgatan 8, 55315 Jönköping

Hovslätts hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Hovslätts hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-107779
E-post: fredric.lang@jonkoping.se
Adress: Tornfalksgatan 11, vån 5, 55614 Jönköping

Huskvarna centrum - Jönköpings kommun

Välkommen till Huskvarna Centrums hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 73 99
E-post: pauline.gard@jonkoping.se
Adress: Kungsgatan 23 A, 56132 Huskvarna

Huskvarna norr - Jönköpings kommun

Välkommen till Huskvarna Norr hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-106094
E-post: josefine.junefjall@jonkoping.se
Adress: Kungsgatan 23 A, 56132 Huskvarna

Huskvarna Söder - Jönköpings kommun

Välkommen till Huskvarna Söder hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 69 67
E-post: nina.cepic@jonkoping.se
Adress: Idrottsgatan 1, 56143 Huskvarna

K2 Comfort AB

Key to Comfort (K2C) Hemtjänst - hälsar dig som kund varmt välkommen. Bemötande, trygghet, sekretess samt kunskap är våra utgångspunkter. Alltid känd personal som bär på legitimation och arbetskläder. En kontaktperson utses tillsammans med dig. Du får en fotografi samt information om din personalgrupp. Personalen är utbildad samt utrustad med en hälsoväska. Vi tillhandhåller flerspråkig personal. Kvalitetsuppföljningar på vårt arbete utförs för att öka tryggheten samt uppnå den maximala kvalitén. Vi utför omvårdnadsinsatser samt serviceinsatser. K2C gör ett hembesök där genomförandeplan skapas efter dina behov och önskemål. Vår arbetsplats är din bostad vi har respekt för ditt förtroende. Hos K2C känner DU dig speciell och alltid i fokus, vi uppvaktar alla våra kunder samt personal med en tårta på födelsedagen. K2C samarbetar med hemsjukvården, biståndshandläggare, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 076 00 76 023
E-post: hemtjanst@k2comfort.com
Adress: Bultvägen 8, 55303 Jönköping

Kungsporten hemtjänst AB

Vi vill välkomna dig till Kungsporten Hemtjänst. Vår verksamhetsidé är att bedriva hemtjänst på kristen grund. Vi önskar att vårt bemötande och våra tjänster skall genomsyras av en kristen värdegrund och människosyn, alla människors lika värde. Vår verksamhet är inte vinstdrivande. Vi vill stärka det friska och bidra till en meningsfull vardag för dig som kund. Vi vill vara lyhörda för dina behov och tänka in hela livet, både fysiskt, själsligt och andligt, med full respekt för din personliga integritet. Vi är måna om en god anhörigkontakt med en nära dialog. Vår målsättning är professionalitet, kontinuitet och punktlighet, allt för att du som kund skall känna dig trygg med oss som omsorgsgivare.

Tfn: 0763 40 13 14
E-post: info@kungsportenhemtjanst.se
Adress: Kungsängsvägen 27, 56151 Huskvarna

Lekeryds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Lekeryds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 79 18
E-post: jessica.johansson-hillyer@jonkoping.se
Adress: Parkvägen 2, 56196 Lekeryd

Liljeholmens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Liljeholmens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 68 89
E-post: linda.andersson5@jonkoping.se
Adress: Östra Storgatan 109 B, 55452 Jönköping

Lindgårdens hemtjänst

Lindgårdens hemtjänst vill erbjuda dig hjälp i hemmet med det som du behöver. Vi vill tillsammans med dig planera hur din omvårdnad ska utföras, upprätta en plan så att du känner dig trygg med din hemtjänst. Lindgården drivs och ägs av Stiftelsen Torpahemmet - Anna Kjellbergs Minne. Lindgården har som mål att erbjuda god omvårdnad med en värdegrund som utgår från att alla människor har en existentiell identitet med lika värde och inneslutna i en allomfattad kärlek. Stiftelsen drivs på kristen grund och utan vinstsyfte. Stiftelsen startades 1923 som sjukhem, 1976 stod Lindgårdens äldreboende klart och nu flyttar de första hyresgästerna in i Lindgårdens trygghetsboende.

Tfn: 036-440 48 85
E-post: sara.delefelt@lindgarden-jkpg.se
Adress: Ringvägen 1, 55454 Jönköping

Livsro hemtjänst

Vi på Livsro hemtjänst arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där vi fokuserar på dig som kund. Dina behov är alltid centralt i vårt arbete. Tillsammans kan vi uppnå en bättre livskvalitet genom bland annat minskad stress, varierad kost och rörelse. Tillsammans planera vi hur hjälpen ska utföras utifrån dina önskemål och behov. Vi hjälper dig med serviceinsatser, personlig vård och ledsagning. Med vår hemtjänst kan du få hjälp med att uppnå Livsro just för dig. Du som kund hos Livsro får gott bemötande och trygghet i ditt eget hem. Vi värdesätter hög kvalité som grundar sig i respekt, utveckling och professionalism. Vi är ditt stöd i hemmet med omsorg, omvårdnad och service. Välkommen till oss på Livsro där Ditt val är Vårt ansvar!

Tfn: 036-291 61 07
E-post: kontakt@livsro.se
Adress: Wadmans linje 2B, 56133 Jönköping

Ljungarums hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Älgstigens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-107984
E-post: kristina.nying@jonkoping.se
Adress: Yttreljungarumsvägen 121, 55307 Jönköping

MultiCare Jönköping

MultiCare är det lilla företaget med det STORA HJÄRTAT. Vi är en privat hemtjänst och finns för dig som bor hemma och behöver lite extra stöd för att bättre klara din vardag. Vi erbjuder en ansvarstagande och omsorgsfullt utformad hjälp där du är med och bestämmer när och hur du vill vi utför de insatser du har beslut på. Vi har stor förståelse det kan vara svårt att släppa in främmande personer i sitt hem, så våra medarbetare är därför noga med att ALLTID visa stor respekt för våra kunders integritet samt för våra kunders personliga behov, intressen och önskemål. Vår verksamhet bygger på hög omsorgskvalité, personligt engagemang och individuellt anpassade lösningar. För oss är varje uppdrag unikt och målsättningen är att ge den service som kan förväntas för en lugn och trygg vardag. Varje kund får en fast omsorgskontakt som tillsammans med dig planerar de beviljade insatserna och upprättar en genomförandeplan.

Tfn: 070-36 19 662
E-post: info@faham.se
Adress: Ryhovsgatan 3-5 , Jönköping

Prana Omsorg AB

I Prana Omsorgs hemtjänst arbetar vi utifrån vår vision Alla har rätt till vård och omsorg på sitt språk och sin kultur. Prana Omsorg är omsorgsbolaget med över 130 års gemensam kompetens av vård och omsorg i ledningsgrupp och styrelse. Både i aktivt omsorgsarbete och i ledningsfunktioner både inom äldreomsorg & funktionsnedsättningsomsorg. Vi har därmed lång erfarenhet att erbjuda omsorg med god service av kunnig personal. Med vår hjälp ska du kunna leva ett tryggt och självständigt liv. Vår personal ger ett gott bemötande och har ett respektfullt och professionellt förhållningssätt som utgår från ditt språk och din kultur. Vi är även specialiserade på att ge stöd till personer med en funktionsnedsättning. Tillsammans med dig vill vi planera och utforma hur tjänsterna och servicen ska utföras med fokus på kvalitet & kontinuitet. Du får hjälp av utbildad och erfaren personal som utför sitt arbete med respekt för din integritet och självbestämmande.

Tfn: 0760-275797
E-post: pranaomsorg@gmail.com
Adress: Huskvarnavägen 40, 55454 Huskvarna

Rosenlunds hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Rosenlunds hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-107436
E-post: bella.fantl@jonkoping.se
Adress: Östra Storgatan 109 B, 55452 Jönköping

Råslätts hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Råslätts hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-103099
E-post: petra.darhed@jonkoping.se
Adress: Havsörnsgatan 109, 55611 Jönköping

Smålands hemvård AB

Smålands hemvård är en utförare av hemtjänst med lång erfarenhet. Hemtjänsten finns till för dig som behöver hjälp och stöd i hemmet. Oavsett vem du är, varifrån du kommer eller vilka behov du har, är vårt mål att finna lösningar för just dig och din livssituation. Smålands hemvård i Jönköping erbjuder dig hemtjänst med hjärta, kontinuitet, kompetens och engagemang som ledord. Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta leva ditt liv på samma sätt som du alltid har gjort, även när vissa sysslor börjar kännas tyngre. Med vår hemtjänst kan du bo kvar hemma så länge som du själv önskar. Med ett gott bemötande, lyhördhet och stor respekt gör vi vårt bästa för att du ska känna dig trygg och leva som du vill i ditt eget hem. Vi på Smålands hemvård utför omvårdnad och servicetjänster. Ditt hem är vår arbetsplats och ditt välmående är vårt uppdrag, det bär vi med oss hela tiden, med ansvar och respekt. Du väljer oss och vi finns till för dig.

Tfn: 076 003 40 06
E-post: slhemvard@gmail.com
Adress: Österängsvägen 2a, 55463 Jönköping

Stormtrivs Livskvalitet AB - hemtjänst

Välkommen till oss på Stormtrivs Livskvalitet. Vi är ett lokalt, privat företag i Jönköping som har funnits sedan 2010. För oss är det viktigt att vi tillsammans hittar den bästa omsorgen som passar Dig. Därför börjar vi alltid med ett besök där vi samtalar kring hur du vill ha det. Vi skapar en stabil och trivsam relation till dig och gör vårt bästa för att underlätta din vardag. Vår hemtjänst utförs av personal med stort intresse, erfarenhet och kompetens inom omvårdnad och äldreomsorg. Vi är snabba att lyssna in dina behov om du vill ändra något och positiva till att se nya lösningar som gynnar dig. Vår personal är lätta att känna igen, då vi bär Stormtrivs arbetskläder och legitimation. Allt för att du ska känna dig trygg. Vi kan också erbjuda rut-tjänster, dvs tjänster som kanske inte ingår i din ordinarie hemtjänst. Det kan vara att vi följer med på promenader eller till läkaren, att vi hänger upp julgardinerna eller utför extra städning.

Tfn: 036-369049
E-post: hemtjanst@stormtrivshemtjanst.se
Adress: Fortunagatan 45, 55323 Jönköping

Söder hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Söder hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 71 26
E-post: cecila.johansson@jonkoping.se
Adress: Brahegatan 46, 55334 Jönköping

Tabergsdalens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Tabergsdalens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 68 40
E-post: armin.karagic@jonkoping.se
Adress: Egnahemsvägen 4, 56232 Norrahammar

Tenhults hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Tenhults hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 76 77
E-post: monika.ellison@jonkoping.se
Adress: Hällvägen 2 , 56027 Tenhult

Visingsö hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Visingsö hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 38 14
E-post: kajsa.forsman-dandenell@jonkoping.se
Adress: Norrbovägen 18, 56034 Visingsö

Västers hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Västers hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036 - 10 79 71
E-post: magnus.ronnberg@jonkoping.se
Adress: Kungsgatan 8 C, 55318 Jönköping

Vätterängens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Vätterängens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din kontaktman i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036- 10 81 30
E-post: ulf.forsberg@jonkoping.se
Adress: Österängsvägen 2A, 55463 Jönköping

Åsenvägens hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Åsenvägens hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-105214
E-post: magnus.persson2@jonkoping.se
Adress: Åsenvägen 7 B, 55331 Jönköping

Östra Centrums hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Östra Centrums hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036 10 73 76
E-post: pernilla.persson@jonkoping.se
Adress: Kanalgatan 19, 55322 Jönköping

Öxnehaga hemtjänst - Jönköpings kommun

Välkommen till Öxnehaga hemtjänst, en av kommunens hemtjänstgrupper! Ett gott möte - det är vad kommunens hemtjänst handlar om. Vi har mångårig erfarenhet av hemtjänst och driver vår verksamhet helt utan vinstintresse. Grunden i vår verksamhet är ett värdigt och professionellt bemötande som präglas av respekt, förtroende och omtanke. Vår värdegrund bygger på att den enskilde ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform. Vi ska se helheten i din vardag och få den att fungera. Tillsammans med din fasta omsorgskontakt i hemtjänstgruppen planerar ni den hemtjänst du ska få - på vilket sätt, när den ska utföras och vem som gör vad. Vår personal bär alltid arbetskläder och id-brickor så att du kan känna dig trygg med vem du släpper in i ditt hem. Jönköpings kommun samarbetar med bl.a. hemsjukvården, vårdcentraler, demensteam, palliativ vård, psykiatri, missbrukarvård och närliggande vårdcentraler.

Tfn: 036-10 80 96
E-post: linda.rudhager@jonkoping.se
Adress: Oxhagsgatan 9, 56150 Huskvarna